Ippon Mae

Kenjutsu Basics

There is no video clip yet

Two man Katana kata

Iaijutsu Tamashigiri

Iaijutsu tamashigiri